Visie

Visie

Samen sta je sterker, vele handen maken licht werk

DriveToConnect wil iedereen helpen zich nuttig te voelen, waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zal groeien. Niet door te vertellen hoe het moet, maar door te laten zien hoe het kan

DriveToConnect wil inspireren, leren, motiveren en participeren

DriveToConnect, zoekt de samenwerking op met iedereen die hetzelfde doel nastreeft

De crisissen van de laatste tijd hebben veel mensen bewust gemaakt van het feit dat niet alles vanzelfsprekend is. Schaarste zorgt er voor dat we keuzes moeten maken en maakt ons bewust dat we met zaken anders om moeten gaan. We behoren tot de minderheid in deze wereld die over de meeste mogelijkheden beschikt, waardoor schaarste eigenlijk een relatief begrip voor ons is. Na de bouwcrisis is de kredietcrisis gekomen, crisissen die veroorzaakt zijn door hebzucht. Deze hebzucht heeft door de eeuwen heen tot problemen geleid. Wij als Nederlanders zijn als eerste in staat geweest om ook immateriƫle zaken zoals verwachtingen te gelde te maken. De Tulpenmanie is daar een bekend voorbeeld van. En nog steeds acteren de meesten van ons op verwachtingen en zien geld als een productiemiddel in plaats van een ruilmiddel.

Haast ieder mens houdt in principe niet van verandering, terwijl dat een van de weinige zekerheden is in het leven. Naast het zoeken naar zekerheid willen we ook erkend worden in ons bestaan, waar op verschillende manieren vorm aan wordt gegeven.

Angst is dan ook de grote gemene deler waardoor verandering niet of heel langzaam op gang komt.

Mensen zijn pas bereid om te veranderen als ze geconfronteerd worden met een traumatische gebeurtenis. Elke crisis wordt dan ook door velen ervaren als een traumatische gebeurtenis omdat verwachte zekerheden wegvallen. Niet alleen een crisis zorgt voor grote veranderingen ook het internet draagt daar aan bij. Verhoudingen veranderen, werk en opleidingen krijgen een ander karakter. Werkgevers krijgen een andere status en ook van werknemers zal meer verwacht gaan worden. Banen gaan verdwijnen en nieuwe ontstaan. Een wet blijft echter overeind: de wet van vraag en aanbod. De basis waarop alle economische wetten/regels zijn gebaseerd.

Door de digitalisering van onze samenleving zijn er groepen ontstaan die buitengesloten dreigen te worden, waardoor de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot wordt en sociale onrust zal aanwakkeren.

DriveToConnect wil hier wat aan doen door op een positieve proactieve manier mensen met elkaar in contact te brengen.

Onder het motto treed je angst tegemoet en maak deze bespreekbaar zullen ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen, digibeten en computernerds elkaar kunnen helpen. Met hulp van velen is een stille revolutie mogelijk een revolutie waarbij alles en iedereen telt en een bijdrage kan leveren om onze samenleving leuker, mooier, socialer en eerlijker te maken.

Want door de ervaring van dromen, denken, durven, doen en doorzetten is DriveToConnect met heel veel inzet en passie ontstaan. Zonder hulp en vertrouwen van velen was dit niet mogelijk geweest en daar ben ik dankbaar voor, een belangrijk gevoel waardoor mijn passie en ambitie gevoed blijft.