Trainingen

Er bestaat een enorme behoefte om digivaardiger te worden, ons bedrijfsleven en overheid willen dat heel graag (lees de digitale agenda) en heeft laten onderzoeken dat gemiddeld 8% productietijd verloren gaat door verkeerd gebruik van ICT. Dus ruim 3 uur per week per persoon wordt vermorst door onwetendheid en dus verkeerd gebruik van ICT middelen. Op jaarbasis verdampt een medewerker dus tussen vijf en negenduizend euro een aanzienlijk bedrag. Je zou dus zeggen dat een investering in trainingen snel terug verdiend is. Echter het bedrijfsleven en met name het MKB denkt hier anders over, namelijk dat trainingsgeld voor de helft weggegooid geld is omdat teveel informatie in een te korte tijd wordt uitgestort over de cursist. Men kan alleen niet aangeven welke helft een desinvestering is. Omdat bedrijfswinsten van het MKB ook onder druk staan en studiekosten voorgefinancierd moeten worden houdt het MKB de hand op de knip. In Duitsland kent men de trainingsvouchers waardoor een werkgever niet hoeft voor te financieren, maar ook daar wordt er weinig of geen gebruik gemaakt van deze scholingsmogelijkheid. De echte reden blijkt TIJD te zijn. Kleine bedrijven hebben vaak kleine afdelingen met een hoge werkdruk waardoor een cursusdag een grote impact heeft. Bijkomende reis- en verblijfskosten verhogen ook de drempel en verlagen de productieve cursustijd.

DriveToConnect verzorgt daarom in samenwerking met zelfstandige trainers en ECDL goedkope korte praktijkgerichte ICT trainingen in de Amerikaanse schoolbus. Vanaf € 50,– (excl.BTW) per persoon kunnen maximaal 12 cursisten een training van ongeveer 100 minuten volgen, waarna ze direct het geleerde in de praktijk kunnen brengen omdat de bus dicht in de buurt van hun werkplek staat.
Om de trainingsbehoefte te toetsen kan van te voren een door ECDL ontwikkelde diagnosetoets op de eigen werkplek afgenomen worden, waarna een advies gegeven kan worden om een erkend certificeringsopleidingsprogramma te kunnen volgen.

Meten is weten want leren is het vergaren van kennis en vaardigheden en niet ontdekken wat je al wist.

Samengevat DriveToConnect brengt de gewenste kennis bij u voor de deur, waardoor op een relatief goedkope manier ondernemers en medewerkers zich snel kunnen bekwamen veel winst kunnen boeken. Geen reis- en verblijfskosten, direct het geleerde in de praktijk kunnen brengen zijn voordelen. Het in contact komen met andere cursisten uit de buurt zorgt mogelijk voor extra hulplijnen en zal mogelijke samenwerkingsverbanden in een buurt verbeteren.

Wilt u meer informatie , schroom niet om contact met ons op te nemen [email protected]

Neem contact op