De Alternatieve Munt van Rotterdam zorgt dat de lokale economie wordt gestimuleerd. Het is een handelsplatvorm voor ondernemers. De DAM is een virtuele munt en is evenveel waard als de euro. Elke ondernemer, die een DAM-rekening mag openen, krijgt 500 DAM krediet waardoor er gelijk kan worden gehandeld.
Over het negatieve saldo wordt geen rente berekend. Dit in tegenstelling tot het positieve DAM-saldo waar maandelijks 1% over wordt berekend. Hierdoor krijgt degene met een positief DAM-saldo een extra prikkel om de DAM’men te gaan besteden.

Zie voor meer informatie en voordelen: De Alternatieve Munt uit Rotterdam