Bronnen

Bronnen

De Waarom en Wat vragen

Natuurlijk zijn het de mensen die op mijn pad kwamen en gelukkig nog steeds komen die mij geïnspireerd hebben om te gaan doen wat ik nu doe “Mensen en Mogelijkheden bij elkaar brengen”
Echter voordat ik daar een beeld van kreeg hoe dat te doen, heb ik vele Waarom en Wat vragen gesteld, zoals:

  • Waarom voel ik mij buitengesloten
  • Waarom is er zoveel werk en zijn er zoveel mensen met een uitkering.
  • Waarom leven er in een rijk land zoveel mensen onder de armoedegrens
  • Waarom worden overheidsdoelstellingen zelden gehaald
  • Waarom zijn het aantal zelfdodingen zo fors gestegen ipv gedaald
  • Waarom bestaat er schaarste van grondstoffen, middelen en contacten.
  • Waarom is er zoveel angst in onze samenleving.
  • Wat kan ik doen om deze vragen beantwoord te krijgen
  • Wat kan ik bijdragen om een verandering te bewerkstelligen

Een aantal Bronnen die mijn visie aangescherpt hebben om mijn missie helder te krijgen zijn: